شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
پیام مدیر عامل به مناسبت 22 بهمن 96

 بسمه تعالی

خدا را شاکرم که بازهم افتخار دیدن حرکت عظیم ملتم را در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن ماه دارم. این ملت برای همین غرور ملی است که شهید داده و به همین افتخار است که مجاهدت کرده و به برکت امام با بصیرتش همیشه سعادت مند و عزیز خواهد ماند. انشالله همه عزیزان افتخار حضور در این راهپیمایی را داشته باشند.

سی و نهمین سالروز پیروزی حق بر باطل، 22 بهمن ماه، بر همگان مبارک باشد.

یعقوب کرمی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور