شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
تکريم و معارفه مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور برگزار شد

آئین تکريم و معارفه مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این مراسم از زحمات "مهندس يعقوب کرمي" تقدیر و "دکتر مسعود صادقي" به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور منصوب شد. 

"مصطفی معصومی" مدیریت بازرسی، حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تقدیر از تلاش های دلسوزانه يعقوب کرمي و مجموعه کارکنان شرکت آبیاری کرخه و شاوور، پیام، دیدگاه ها و نظرات مدیر عامل سازمان را به حاضران در جلسه ابلاغ کرد.

" حمیدرضا لشکری" معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان، با آرزوی موفقیت برای  يعقوب کرمي مدیرعامل قبل و  توفیق خدمت برای مسعود صادقي سرپرست جدید، از کارکنان حاضر در جلسه خواست همچون گذشته و با تواني مضاعف در راستاي اعتلاي اهداف سازماني گام بردارند.

در ادامه، يعقوب کرمي، با تشکر از تلاش های مجدانه کارکنان شرکت، ضمن بیان اهم اقدامات انجامشده، انتصاب مدیرعامل جدید را تبریک و برای وی آرزوی موفقیت کرد.  ضمنا مسعود صادقي سرپرست جديد شرکت کرخه و شاوور نيز بر لزوم همدلي پرسنل جهت بهبود عملکرد شرکت تاکيد نمود.

در پایان، مدیریت بازرسی، حسابرسی و مجامع سازمان، با قرائت متن حکم انتصاب که توسط هیئت مدیره  شرکت کرخه و شاوور، تنظیم و امضا شده بود رسما آقای دکتر مسعود صادقي را به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور معرفی نمود.