شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

"یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، از انعکاس فعالیت های انجام شده در زمینه پیشرفت مطالعات تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه های کرخه جنوبی و کارون جنوبی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور "مهندس کرمی" مدیرعامل شرکت ، ریاست کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ، اعضای کمیته مدیریت بحران ، مدیران مستقل بهره برداری از حوزه های کرخه جنوبی ، مرکزی و کارون جنوبی و مهندسین مشاور سبز آب اروند ( مجری مطالعات پدافند غیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در حوزه شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ) در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید .

همچنین در این نشست ، نمایندگان شرکت مهندسین مشاور گزارش جامعی از نتایج مطالعات پدافند غیرعامل در حوزه کرخه جنوبی و پیشرفت پروژه ارائه نمودند .