شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برگزاری جلسه بررسی مشکلات و معضلات شبکه های تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

جلسه ای در خصوص بررسی و رفع مشکلات تعاونی های طرف قرارداد شرکت آبیاری کرخه و شاوور با هدف رضایتمندی مشترکین برگزار گردید .

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت اعلام نمود :  جلسه ای جهت بررسی و رفع مشکلات و معضلات تعاونی های طرف قرارداد در شبکه های حوزه مرکزی و دشت آزادگان با حضور کلیه مسئولین این شرکت در دفتر ایشان برگزار گردید .

در ادامه مهندس کرمی افزود ، این نشست جهت تعامل و  هم اندیشی بیشتر با هدف رضایت  بهره برداران و کشاورزان ، افزایش میزان  عقد قرارداد فصل شتوی 98-97  ، وصول مطالبات ، توجیه لزوم انتقال مدیریت آبیاری مشارکتی در شبکه های دشت آزادگان و تحویل و فروش حجمی آب در سطح بیش از بیست هزار هکتار بوده است .

همچنین ایشان تأکید بر برنامه ریزی جهت تامین آب مشترکین طرف قرارداد این شرکت  در فصل زراعی جاری داشتند .