شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
پمپاژ 196 میلیون متر مکعب آب با تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور و رفع مشکل نخیلات آبادان و خرمشهر

پمپاژ 196 میلیون متر مکعب آب و انجام بیش بیست میلیارد ریال تعمیرات شبانه روزی و همه جانبه در سه مرحله طرح ضربتی رهاسازی آب جهت رفع مشکل نخیلات آبادان و خرمشهر انجام گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، " مهندس کرمی "  مدیرعامل شرکت اعلام کرد : در تابستان گذشته کاهش چشمگیر آورد رودخانه کارون از یکسو و از سوی دیگر رشد فزآینده برداشت های بالا دست موجب شد کمیت و کیفیت آب در حوزه پایین دست به ویژه آبادان و خرمشهر به شدت افت نموده و تأمین آب مورد نیاز نخیلات با مشکلات عدیده ای مواجه شود ، در این راستا تمامی دستگاه های حاکمیتی و امنیتی در استان بسیج گردیدند تا مشکل مرتفع گردد .

ایشان ادامه دادند ، با دستور ویژه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ، مدیران ، پرسنل  و امکانات به صورت شبانه روزی بسیج گردیده و موفق شدند با بکار گیری حد اکثر ظرفیت تأسیسات و ایستگاه های تحت پوشش  ، حجم آورد رها شده در بالا دست درسه سیکل برنامه ریزی شده را جمعاً به میزان196 میلیون متر مکعب در ایستگاه های اصلی مارد ، طره بخاخ و 40  ایستگاه ثانویه پمپاژ نمایند تا ضمن پسرانی زبانه شور دریا در رودخانه بهمنشیر ، آب با کیفیت را نیز در دسترس کشاورزان و نخیلات قرار دهند .

وی افزود ، در این بازه زمانی 2 ماهه با تلاش همه جانبه جهت تحقق این امر بیش از بیست میلیارد ریال فعالیت های تعمیراتی شامل تعمیرات اساسی الکتروپمپها ، پست های برق و ترانس ، آشغالگبرها ، اصلاح برم کانال و رفع شکستگی خطوط لوله صورت پذیرفته است .

همچنین حضور و بازدید مکرر و مستمر مدیران ارشد وزارتی ، استانی ، امنیتی و سازمانی در تأسیسات مورد اهمیت موضوع و فعالیت های انجام شده می باشد .