شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
پایان عملیات خارج نمودن لوله سردهانه کانال قدس

عملیات خارج نمودن لوله سردهانه کانال قدس با تلاش گروه تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به پایان رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، " یعقوب کرمی " مدیرعامل شرکت گفت: خارج نمودن لوله سردهانه کانال قدس که مورد تقاضای رئیس دفتر نماینده دشت آزادگان ، بخشداری و کشاورزان دشت آزادگان بوده ، توسط گروه تعمیرات و نگهداری و با استفاده از امکانات موجود و تامین ماشین آلات مناسب انجام پذیرفت .

وی افزود ، سطح زیر کشت کانال قدس که از این دریچه آبگیری می نماید بالغ بر 2500 هکتار می باشد که با انجام این عملیات دبی عبوری از دریچه افزایش یافته و در نهایت تامین آب کشاورزی برای کشاورزان پایین دست با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.