شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برگزاری نشست هم اندیشی مديران دفاتر برنامه ريزي و بهبود مديريت شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

نشست هم انديشي مديران دفاتر برنامه ريزي و بهبود مديريت شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به ميزباني شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور برگزار گرديد .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، "یعقوب کرمی" مدیرعامل  شرکت گفت : مدير دفتر برنامه ريزي و بهبود مديريت این شرکت در نشست هم اندیشی با مدیران دفاتر برنامه ريزي  شرکت های  بهره برداري غدير ، مارون و کارون بزرگ ضمن اشاره به نقش آفرینی دفاتر برنامه ريزي و بهبود مديريت در شرایط گوناگون و تاثیرگذاری آنها بر واحدهاي مختلف شرکت ، بر ضرورت هم فکری ، تعامل و هم اندیشی با صاحبنظران و متخصصان حوزه هاي تحت نظر اين دفاتر در راستای حل مشکلات و تقویت دفاتر برنامه ريزي و بهبود عملکرد شرکت ها تاکید کرد .

وی افزود ، جلسات هم انديشی مديران دفاتر برنامه ريزي در ارتقاء بهره وری و هم افزايي انديشه ای و بهبود مديريت شرکت ها نقش مهم و سازنده را ايفا خواهد کرد ، به همين منظورترتيبي اتخاذ گرديد  تا اولين نشست هم انديشي مديران دفاتر برنامه ريزي و بهبود مديريت به ميزباني دفتر برنامه ريزي و بهبود مديريت شرکت آبياري کرخه و شاوور با حضور چهار شرکت جهت آناليز و پايش فعاليت ها و عملکرد و همچنين به اشتراک گذاري تجارب انجام پذيرد .

در اين جلسه مقرر گرديد تا از ديگر مديران دفاتر برنامه ريزي و بهبود مديريت شرکت هاي تابعه در نشست هاي آتي و به صورت ادواري و منظم دعوت بعمل آيد تا با بهره گيري از تجارب اين همکاران بر غنا و عمق اين هم انديشی بيفزايد .