شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
انعقاد قرارداد و وصول مطالبات کشت ، اولويت اول شرکت آبیاری کرخه و شاوور

انعقاد قرارداد و وصول مطالبات کشت ، به عنوان اولويت کاري شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور معرفي گرديد .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، "يعقوب کرمي "مديرعامل شرکت گفت : با توجه و وظيفه ذاتي شرکت و تاکيد مهندس شمسايي مديرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان مبني بر تسريع در انعقاد قرارداد با کشاورزان و وصول مطالبات قراردادهاي کشت ، مجموعه شرکت کرخه و شاوور با بسيج پرسنل در کليه بخش ها، اين مهم را بعنوان بالاترين اوليت کاري خود قرار داده و با تدوين برنامه زماني مشخص و نيز ارائه راهکارهاي عملي در اين مسير گام بر مي دارد.

وي افزود ، در اين راستا شرکت آبیاری کرخه و شاوور با طراحي مشوق هايي براي کشاورزان محترم و نيز از طريق راهکارهاي قانوني نسبت به هدايت کشاورزان جهت انعقاد قرارداد و نيز وصول مطالبات قراردادهاي منعقد شده اقدام مي نمايد .

يعقوب کرمي ، برگزاري جلسات مکرر با کشاورزان و نيز جلسات منظم و دوره اي کميته وصول مطالبات شرکت و پيگيري مصوبات اين کميته تا حصول نتيجه را به عنوان راهکار ديگر مجموعه شرکت آبیاری کرخه و شاوور جهت تحقق اهداف این شرکت در کميته وصول مطالبات عنوان و ابراز اميدواري کرد با تلاش هاي شبانه روزي اين مجموعه حداکثر ميزان وصولي مورد تعهد شرکت و سربلندي همکاران در اين وظيفه خطير محقق گردد .