شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
احداث ایستگاه پمپاژ موقت جهت انتقال آب از نهر ابوالفضل به کانال آبرسان "KO" در حوزه کارون جنوبی

ایستگاه پمپاژ موقت جهت آبگیری کانال "KO " از نهر ابوالفضل با تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور در حوزه کارون جنوبی ، نصب و راه اندازی گردید .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، "یعقوب کرمی" مدیرعامل این شرکت اعلام نمود ، هدف از احداث این ایستگاه پمپاژ که با تلاش و همت پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور به مدت پنج شبانه روز به طول انجامید ، انتقال آب از نهر ابوالفضل به کانال آبرسان KO   با چهار عدد الکتروپمپ 220 لیتر بر ثانیه ( مجموع 880 لیتر بر ثانیه ) جهت انتقال آب با "EC  " کمتر ( نسبت به  EC  طره بخاخ ) به کانال KO می باشد .

وی افزود ، این پروژه با هزینه ای افزون بر پانصد میلیون ریال انجام شد که اهم اقدامات عبارتند از : طراحی و ایجاد سازه خرپا جهت مهار الکتروپمپ ها، ایمنی سازی بستر نهر ابوالفضل ،ایجاد جاده دسترسی جرثقیل جهت نصب سازه ی خرپا ، سرویس دوره ای و نصب چهار دستگاه الکتروپمپ درون نهر ابوالفضل ، کابل کشی از ایستگاه آبیاری KO5  و تهیه تابلو برق جهت راه اندازی الکتروپمپها .