شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
قدردانی معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب از مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب با اهدای لوح تقدیر ، از "یعقوب کرمی" مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت کرخه و شاوور ، لوح تقدیر  "مصطفی شبه" معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب ،  به مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور اهدا شد.

در بخشی از این لوح آمده است : تلاش و زحمات شبانه روزی و صادقانه جنابعالی و همکاران محترم آن شرکت در جهت بهره وری استفاده از منابع آب و کسب رضایت کشاورزان منطقه ، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است که اجر و پاداش آن را تنها خداوند متعال قادر به جبران است.