شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
ارائه طرح شبکه آبیاری و زهکشی غرب کانال MR (طرح توسعه طراح)


 مهندس شمسایی مدیر عامل محترم سازمان آب و برق خوزستان از موقعیت طرح شبکه آبیاری و زهکشی غرب کانال MR (طرح توسعه طراح) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کرخه و شاوور ، در این بازدید که با حضور آقایان مهندس شبه معاونت محترم حفاظت و بهره برداری منابع آب، مهندس لشکری مدیر محترم دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه های آبیاری و مهندس کرمی مدیر عامل محترم شرکت انجام شد ، اهداف طرح که شامل استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حل مشکل تأمین آب اراضی پایین دست کانال های MR  و H  شبکه مدرن سمت راست حمیدیه می باشد ، تشریح گردید . انجام طرح ، تأثیر زیادی در بهبود عملکرد محصول ، رونق اقتصادی و اشتغال زایی خواهد داشت . شایان ذکر است که مطالعات بازنگری طرح در سال 1390 انجام شده است . طبق مطالعات ، آب مورد نیاز جهت 3780 هکتار اراضی خالص طرح از دریچه 19MR  واقع در کیلومتر 480+6  کانال  MRتأمین خواهد شد.