شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
تولید و اجرایی شدن نرم افزار امور کارکنان

 

تولید و اجرایی شدن نرم افزار امور کارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، با تلاش دفتر برنامه ریزی و تحقیقات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور نرم افزار احکام پرسنلی جهت استفاده امور کارکنان شرکت نوشته شد و بدینوسیله اداره امورکارکنان شرکت برنامه قدیمی و تحت داس خود را کنار گذاشته و از این سیستم جدید استفاده می کند.

از امکانات نرم افزار جدید امور کارکنان می تواند به استفاده تحت شبکه و چند کاربره بودن ، امکان دریافت انواع گزارش ها اشاره کرد.