شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برگزاری جلسه آموزش نرم افزار Measure Map در اداره بهره برداري حوزه کرخه جنوبی

جلسه آموزش نرم افزار Measure Map در تاریخ 1395/03/04 در اداره بهره برداري حوزه کرخه جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، جلسه ای با هدف آشنایی و آموزش نرم افزارMeasure Map  با حضور کارشناسان شرکت در تاریخ 1395/03/04در محل دفتر شرکت آبیاری کرخه و شاوور واقع در شهر حمیدیه برگزار شد.

در این جلسه آموزشی که مهندس "حسين ملکشاهي فرد" کارشناس گروه GIS شرکت، ارائه آن را به عهده داشت کارشناسان واحدهای بهره برداری، مساحی و مشترکین علاوه بر دریافت و نصب این نرم افزار بر روی گوشی های همراه خود، با شیوه کار با این نرم افزار آشنا شدند.

این نرم افزار کاربردهای متعددی در حوزه مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دارد و این امکان را به کارشناسان شرکت می دهد که به کمک آن ابعاد و مساحت ها را با دقت و سرعت بيشتري تهيه و در گزارشهای مورد نیاز خود استفاده کنند.