شرکت بهره برداری از

برخورد با متخلفین و برداشت کنندگان غیر مجاز آب در سطح حوزه کرخه جنوبی در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های  آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی شرکت ؛ مورخه ۹۹/۰۴/۱۹  در یک اقدام ضربتی و هماهنگ ، تعداد ۳۷ رشته سیفون ، در سطح حوزه مزبور جمع آوری و ضبط گردید .

عادل سواری در ادامه اظهار داشت ؛ با توجه به اهمیت و لزوم برخورد با انشعابات غیر مجاز آب در سطح شبکه های تحت پوشش و در راستای رعایت قوانین و مقررات توزیع عادلانه آب و اجرای مصوبات شوراهای تامین شهرستان های دشت آزادگان و هویزه و همچنین با هدف تامین آب پایدار ایستگاه قیصریه ، این کار انجام شده است.

وی تصریح کرد عملیات جمع آوری سیفون های غیر مجاز کانال MC1  در تاریخ مزبور ، با حضور پرسنل حوزه و همراهی نیرو های انتظامی ، در قالب دو گروه در سطح شهرستان های دشت آزادگان و هویزه به انجام رسید .