شرکت بهره برداری از

بازدید معاونت عمرانی استاندار خوزستان از مسیر کانال MC1 و تاسیسات ایستگاه قیصریه در حوزه کرخه جنوبی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، از تاریخ  ۹۹/۰۴/۱۶ لغایت ۹۹/۰۴/۱۸ به مدت سه روز متوالی ، “دکتر فاضل عبیات” معاونت عمرانی استاندار خوزستان از مسیر کانال MC1 و تاسیسات ایستگاه قیصریه در حوزه کرخه جنوبی این شرکت بازدید بعمل آورد.

بر اساس اخبار واصله ، در این بازدید که با همراهی “دکتر آرش محجوبی” ، معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ، “دکتر مسعود صادقی میانرودی” ، مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، “مهندس عادل سواری” ، مدیر امور بهره برداری حوزه و تعدادی دیگر از همراهان صورت پذیرفت ، توضیحات لازم در خصوص مسائل و مشکلات موجود ارائه شد و بر ضرورت  برخورد با برداشت کنندگان غیر مجاز آب تاکید گردید .

شایان ذکر است این بازدید  با توجه به اهمیت و لزوم تامین آب پایدار و مطمئن ایستگاه قیصریه انجام شد . این ایستگاه  بخش قابل توجهی از آب شرب شهرستانهای آبادان و خرمشهر را تامین می کند.