شرکت بهره برداری از

بر خورد با متخلفین و برداشت کنندگان غیر مجاز آب در محدوده شاخه کرخه نور در حوزه کرخه جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از رئیس اداره بهره برداری کرخه نور ، برخورد با متخلفین و برداشت کنندگان غیر مجاز آب در محدوده کانال کرخه نور با جدیت در حال انجام است .

“فیصل حزبوی اصل” افزود در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و تامین حقابه اراضی پایین دست شاخه کرخه نور ، جهت کشت های  تابستانه سال ۱۳۹۹  این مهم در حال انجام می باشد .

وی تصریح کرد ، به دنبال انجام هماهنگی های لازم و متداول با واحدهای حقوقی و حراست حوزه ،  پرسنل پر توان اداره بهره برداری کرخه نور در معیت مامور نیروی انتظامی مورخه ۹۹/۴/۲۱ اقدام به خاموش نمودن موتور تلمبه های غیر مجاز منصوبه بر روی رودخانه کرخه نور نمودند .‌

وی همچنین اظهار داشت ؛  به موتور تلمبه داران مزبور نیز اخطار گردید در صورت فعال نمودن مجدد موتور تلمبه ی خود بدون اخذ مجوز لازم ، نسبت به قطعه برداری و پلمب آن اقدام قانونی لازم بعمل خواهد آمد .