شرکت بهره برداری از

بررسی آخرین وضعیت انشعابات غیر مجاز کانال MC1 در حوزه کرخه جنوبی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور جهت ارائه گزارش آماری جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از رئیس اداره بهره برداری دشت آزادگان ؛ در اجرای مصوبه استانداری مبنی بر پایش و تهیه ی آمار روزانه از انشعابات غیر مجاز کانال MC1  بازدید های لازم انجام و گزارش مورد نظر  در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ تهیه و تنظیم گردید .

“مصطفی جلالی” اظهار داشت ؛ این کار در راستای قانون توزیع عادلانه آب و با هدف ممانعت از نصب سیفون ها و برداشت های غیر مجاز آب انجام می شود و دغدغه ی اصلی در واقع تامین آب مطمئن و پایدار حقابه داران محدوده ی کانال مزبور و همچنین ایستگاه قیصریه جهت تامین آب شرب شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشد .