شرکت بهره برداری از

از نفوذ آب رودخانه کرخه به درون زهکش های سبهانیه و شاکریه در حوزه کرخه جنوبی ، توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور پیشگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت ، به دنبال افزایش دبی رودخانه کرخه در روزهای اخیر ، شرایط تخلیه ثقلی زهکش های سبهانیه و شاکریه واقع در حوزه کرخه جنوبی این شرکت متوقف و جهت جریان آب به شکل معکوس از رودخانه کرخه به درون زهکش های مذکور صورت پذیرفت.

عبداله عساکره اعلام نمود ، با اقدام ضربتی پرسنل اجرایی شرکت ، جریان آب برگشتی از رودخانه به وسیله خاک ریزی مسدود و اقدامات لازم در جهت نصب موتور پمپ های سیار به منظور تخلیه زهکش ها آغاز شد .

وی در ادامه افزود با انجام عملیات فوق الذکر ، از خسارات سنگین احتمالی به اراضی کشاورزان منطقه پیشگیری بعمل آمد .