شرکت بهره برداری از

‌انجام عملیات مساحی فصل زراعی زمستانه ۹۹-۹۸ اراضی تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر امور مساحی و سنجش کشت شرکت آبیاری کرخه و شاوور از انجام عملیات مساحی فصل زراعی زمستانه ۹۹-۹۸ در اراضی تحت پوشش این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مهندس سواری با بیان این مطلب افزودند تا کنون بالغ بر ۱۹۰۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش حوزه های این شرکت مساحی شده است .

ایشان همچنین اظهار داشت که مساحی فصل یاد شده ، از شانزده ام دی ماه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ادامه یابد.