شرکت بهره برداری از

تعمیر و بازسازی فلوم کانال K1 شبکه کوثر ، حوزه مرکزی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

احمد طیبی اصل “رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور” از تعمیر و  بازسازی فلوم کانال K1  و لاینینگ قسمتی از این کانال در شبکه کوثر حوزه مرکزی شرکت خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،  پرسنل نگهداری و تعمیرات شرکت موفق به تعمیر و بازسازی فلوم کانال k1 شبکه کوثر در محل تقاطع با نهر خارور ولاینینگ قسمتی از این کانال شدند که به دلیل وقوع سیلاب سال گذشته دچار آسیب جدی شده بود.

لازم به ذکر است خسارت وارده به فلوم مذکور ، موجب اخلال در تامین آب مطمئن و پایدار بخشی از اراضی تحت پوشش شبکه کوثر در این حوزه شده بود که خوشبختانه با تلاش و زحمات پرسنل نگهداری و تعمیرات شرکت بازسازی و امکان بهره برداری مجدد از آن محقق گردید.