شرکت بهره برداری از

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت یادواره شهدای امنیت وطن در شرکت کرخه و شاوور

مسابقات ورزشی فوتبال و دارت به مناسبت یادواره شهدای امنیت وطن توسط پایگاه مقاومت بسیج کریم اهل بیت (ع) شرکت کرخه و شاوور برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسابقات ورزشی فوتبال ( گل کوچک ) در قالب هشت تیم و دارت بصورت سه گروه کارکنان ، مدیران و بانوان به تعداد شصت نفر  برگزار گردید .