شرکت بهره برداری از

نشست تخصصی واکاوی سیلاب ۹۸_ ۹۷ در سالن همایش های گیت بوستان

نشست تخصصی واکاوی سیلاب ۹۸_۹۷ در روز سه شنبه ۲۱ خرداد ماه با حمایت وزیر نیرو ، استاندار خوزستان ، دانشگاه چمران و با حضور متخصصان حوزه آب ، مدیران ارشد کشور و استان و اساتید دانشگاه ها ، در سالن همایش های بین المللی گیت بوستان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، سازمان آب و برق خوزستان با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سیلاب در کنترل سیلاب اخیر استان خوزستان ، کارگروه‌های تخصصی ویژه ای را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آب در این همایش برگزار نمود .

در این نشست چهار پنل تخصصی با حضور متخصصان برگزار گردید ، “دکتر مسعود صادقی” مدیر عامل شرکت کرخه و شاوور از اعضای پنل سوم با موضوع ( تجربیات اجرایی و میدانی طرحهای مهندسی رودخانه و مدیریت سیلاب‌ها ) بودند که به بیان تجربیات و نقطه نظرات خود از سیلاب اخیر پرداختند .