شرکت بهره برداری از

ضرب و شتم کارکنان در حال انجام وظیفه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور توسط اشخاص مهاجم در منطقه کرخه جنوبی

تعدادی از کارکنان حراست و بهره برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور که در منطقه کرخه جنوبی ( مناطق تحت پوشش روستای شاکریه )مشغول انجام مأموریت بودند مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، مسعود صادقي مديرعامل شرکت گفت : با عنایت به افزایش سطح آب رودخانه کرخه در مناطق تحت پوشش ذکرشده و با توجه به احتمال آبگرفتگی اراضی زراعی واقع در روستای شاکريه این شرکت اقدام به نصب سه دستگاه موتور تلمبه در نقطه انتهایی از زهکش سازمانی جهت تخلیه پساب اراضی زراعی به رودخانه کرخه نموده که در شامگاه پنجشنبه ۱۸/۱۱/۹۷ رأس ساعت ۲۲:۰۰ تعدادی از کارکنان حراست شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به منظور گشت زنی از وضعیت کارکرد موتور تلمبه های منصوبه به محل اعزام شدند که در حین انجام وظیفه ناگهان تعدادی از اهالی منطقه مورد اشاره از توابع شهرستان دشت آزادگان با وسایل نقلیه خود به خودروهای در حال مأموریت حمله ور شده و با سلاح سرد و سنگ ضمن تخریب وسایل نقلیه ، اقدام به ضرب و شتم مأمورین در حال انجام وظیفه نمودند ، طی این حادثه پنج نفر از کارکنان مورد ضرب و شتم مهاجمین قرار گرفته که موجب وضعیت نامساعد جسمانی و روحی کارکنان گرديد.در اين حادثه سه نفر از این افراد با توجه به شدت جراحات وارد شده به درمانگاه شبانه روزی حمیدیه و همچنین بیمارستان گلستان اهواز انتقال داده شدند و در آنجا نیز مورد رسیدگی پزشکی و نهایتا ترخیص گردیدند.

خاطر نشان می گردد این مهاجمین علاوه بر موارد مذکور، کارکنان را به اجبار به محلی هدایت نمودند و از ایشان بر خلاف میل و رضایت قلبی شان رضایت نامه غیرقانونی اخذ کردند ضمن اینکه با انتشار فیلم های ضرب و شتم و تخریب در فضای مجازی داخل و خارج از کشور و نیز انتشار شایعه کذب شکستن سیل بند شائبه های سیاسی را برانگیختند.