شرکت بهره برداری از

بسيج ماشين آلات ، امکانات فني و پرسنل شرکت آبیاری کرخه و شاوور جهت مقابله با آبگرفتگي در شهر رفيع

مديرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از بسيج ماشين آلات ، امکانات فني و پرسنل شرکت کرخه و شاوور با تمامي توان جهت مقابله با آبگرفتگي اخير شهر رفيع خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقي “مدير عامل شرکت اعلام کرد ، همانگونه که پيش بيني مي شد در اثر بارش باران هاي اخير و رها سازي ميزان قابل توجه آب از سدهاي بالادست ، در بخش هايي از حوزه هاي تحت پوشش شرکت با نفود آب رودخانه به اراضي کشاورزي و برخي شهرها مواجه شديم که با توجه به داده هاي هواشناسي در روزهاي گذشته و نيز جلسات متعدد کميته بحران استان و همچنين در سازمان آب و برق خوزستان ، طي جلساتي در شرکت تحت عنوان جلسات مديريت بحران و نيز جلسات فني نسبت به امکان سنجي کنترل سيلاب احتمالي و نيز شناسايي نقاط بحراني در حوزه هاي شرکت اقدام گرديد.پس بررسي هاي بعمل آمده کليه ماشين آلات ، امکانات فني و عملياتي و نيز پرسنل شرکت به حالت آماده باش درآمده و از ساعاتي پيش از رها سازي در محل هاي بحراني حاضر و اقدامات پيش گيرانه انجام گرديد.

در ادامه ايشان افزود ، يکي از راهکارهاي مستهلک نمودن سيلاب ايجاد شده ، هدايت آب به سمت مخازن دايک مرزي هورالعظيم بوده که در اين راستا پرسنل تعميرات شرکت با حضور به موقع نسبت به گشايش دريچه هاي دايک مرزي شامل ۳ سرريز ۵۵ دهانه در مخزن شماره ۱ ، يک سرريز ۳۵ دهانه و ۸ دهانه تخليه تحتاني در مخزن شماره ۲ ،  ۱۱۰ دهانه شامل ۲۲۰ دريچه در مخزن شماره ۳  اقدام نموده و همين امر بخش قابل توجهي از آب موجود را به سمت بخش عراقي تالاب هدايت نمود.ضمنا به منظور تسريع درتخليه آب از نقاط بحراني نسبت به شکستن جاده ارتباطي شط علي در دايک مرزي به عنوان مجراي عبور آب به منظور انتقال آب از مخزن ۲ به مخزن ۳ دايک مرزي اقدام گرديد.

ايشان با اشاره به شکستگي ايجاد شده در سيل بند  شهرستان رفيع به عنوان يکي از نقاط قابل توجه در آبگرفتگي اين شهرستان، خاطر نشان کرد با حضور شبانه روزي پرسنل اين شرکت در کنار همکاران خوبمان در امور آب مناطق ، معاونت حفاظت و بهره بهره برداري از منابع آب ، معاونت طرح و توسعه سازمان و نيز پيگيري و حمايت هاي شخص مديرعامل سازمان ، با استفاده از توان عملياتي مجموعه کمک شاياني به ترميم اين شکستگي و مهار سيل گرديد.

ايشان از عمليات مسدود نمودن سردهانه کانال توانا در محل تقاطع با رودخانه دز ، عمليات تثبيت و مرمت سيل بند روستاي سيد قاسم ، عمليات تثبيت و مرمت سيل بند روستاي سيد سلمان قبل از پل تله فريک ، تثبيت و مرمت سيل بند بام دژ ، مسدود نمودن آب ورودي از رودخانه کرخه به درون زهکش سبحانيه کرخه جنوبي ،نصب پمپ ديزلي بر روي زهکش هاي سبحانيه و شاکريه ، ترميم شکستگي سردهانه نهر مالح در حوزه مرکزي، به عنوان ديگر اقدامات انجام شده توسط اين شرکت در بحران اخير نام برد و ابراز اميدواري کرد با اقدامات انجام شده خسارات ناشي از اين بحران به حداقل برسد.

در پايان مسعود صادقي با اشاره به نهايت هماهنگي با معاونت حفاظت و بهره برداري از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان  در انجام اقدامات فوق ، از همکاري و مساعدت اين معاونت تشکر و قدرداني نمود .