شرکت بهره برداری از

برگزاری دوره آموزشی” آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌های جاری بهره‌برداری منابع آب ” در شرکت آبیاری کرخه و شاوور

دوره آموزشی ” قوانین و دستورالعمل‌های جاری بهره‌برداری منابع آب ” برای مدیران و کارشناسان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور،” سید حسن هاشمی ” رئیس‌گروه آموزشی و پژوهشی شرکت با اعلام خبر فوق گفت: این شرکت اولین شرکتی است که گواهینامه پایه ۱ صلاحیت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی را از شرکت مدیریت منابع آب ایران اخذ نموده و در همین راستا و بنا به دستور “مسعود صادقی”، مدیرعامل شرکت، دوره آموزشی “آشنایی با قوانین و دستورالعمل های جاری بهره برداری منابع آب” با هدف آشنایی، هماهنگی و همسویی مدیران و کارشناسان شرکت با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ستاد آب کشور طرح‌ریزی گردید. تداوم خدمت رسانی مطلوب به کشاورزان، بهره برداری بهینه از تأسیسات سازمان و حفظ دارائی‌ها از دیگر اهداف این دوره آموزشی می باشد.

“ناصرسامانی” از مدیران مجرب شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدرس اين دوره آموزشي، در مدت ۴۸ ساعت، موضوعات مذکور را براي گروه اول شامل ۳۰ نفر از مدیران وکارشناسان شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور تشريح کرد. در ادامه و در هفته دوم اسفند ماه سال جاری این دوره برای گروه دوم مدیران وکارشناسان شرکت برگزار می‌گردد.