شرکت بهره برداری از

برگزار ی هفدهمین جلسه کمیته انتقال مدیریت آبیاری و تحویل حجمی آب در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

جلسه ساماندهی تعاونی های محدوده شبکه های آبیاری شهرستان های هویزه و دشت آزادگان در قالب هفدهمین کمیته انتقال مدیریت آبیاری و تحویل حجمی آب در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور  برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” مدیر عامل شرکت اعلام کرد :  به منظور تعیین تکلیف و ساماندهی تعاونی های محدوده شبکه های آبیاری شهرستان های هویزه و دشت آزادگان و همچنین تبیین مفاد تفاهم نامه مشترک همکاری و تصمیم گیری در خصوص انتقال مدیریت آبیاری و تحویل حجمی آب به تشکل های شهرستان های دشت آزادگان و هویزه جلسه ای در دفتر مدیریت شرکت با حضور معاونین ، معاونت بهره برداری جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه ، مدیریت تعاون استان ، مدیران عامل تعاونی ها ، کارشناسان و مسئولین معاونت حفاظت و بهره برداری و دفتر مشارکت های مردمی سازمان آب و برق خوزستان برگزار گردید.