شرکت بهره برداری از

دیدار مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور با فرماندار شهرستان حمیدیه

دکتر صادقی” مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با فرماندار شهرستان حمیدیه دیدار و گفتگو کردند .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور اعلام نمود : ضمن حضور در محل فرمانداري شهرستان حميديه و دیدار و گفتگو با فرماندار اين شهرستان ، طرفين همکاري و هماهنگي در راستاي خدمت به جامعه کشاورزي این شهرستان را مهم دانستند .

در ادامه ايشان با اشاره به نقش و جايگاه شرکت در تامين معيشت مردم منطقه بر اهميت تعامل و همکاري مستمر مديران محلي با شرکت آبياري کرخه و شاوور تاکيد نمودند .

فرماندار شهرستان حميديه نيز ضمن عرض تبريک به دکتر صادقي جهت انتصاب ایشان ، از زحمات شبانه روزي مديريت و مجموعه شرکت آبیاری کرخه و شاوور قدرداني نمود .