شرکت بهره برداری از

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دفاتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت های بهره برداری

مدیرعامل شرکت بهره براری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دفاتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به میزبانی شرکت کرخه و شاوور خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، “یعقوب کرمی” گفت : در نشست هم اندیشی با مدیران دفاتر برنامه ریزی شرکت های  بهره برداری غدیر، مارون و کارون بزرگ، مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت این شرکت ضمن اشاره به نقش آفرینی دفاتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرایط گوناگون و تاثیرگذاری آن ها بر واحدهای مختلف شرکت، بر ضرورت هم فکری، تعامل و هم اندیشی با صاحب نظران و متخصصان حوزه های تحت نظر این دفاتر در راستای حل مشکلات و تقویت دفاتر برنامه ریزی و بهبود عملکرد شرکت ها تاکید کرد.
وی با بیان این که، جلسات هم اندیشی مدیران دفاتر برنامه ریزی در ارتقای بهره وری و هم افزایی اندیشه ای و بهبود مدیریت شرکت ها نقش مهم و سازنده ای را ایفا خواهد کرد افزود: به همین منظور ترتیبی اتخاذ شد تا اولین نشست هم اندیشی مدیران دفاتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت به میزبانی این شرکت جهت آنالیز، پایش فعالیت ها، عملکرد و به اشتراک گذاری تجارب انجام پذیرد.
مدیرعامل شرکت بهره براری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا از دیگر مدیران دفاتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت های تابعه در نشست های آتی، به صورت ادواری و منظم دعوت شود تا با بهره گیری از تجارب این همکاران بر غنا و عمق این هم اندیشی ها افزوده شود.