شرکت بهره برداری از

تقدير مهندس شمسايي مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از مجموعه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مهندس شمسايي مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ، از تلاش هاي بی وقفه و شبانه روزی مجموعه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور جهت آبرساني به نخيلات آبادان و خرمشهر قدردانی نمود .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “يعقوب کرمي” مديرعامل شرکت گفت : پس از پايان عمليات اجرايي سه مرحله رها سازي برنامه ريزي شده آب در بالادست جهت آبياري نخيلات آبادان و خرمشهر ، گزارشي مجلد از اقدامات انجام شده در اين خصوص در قالب “گزارش فعاليت هاي ضربتي و سه مرحله رها سازي آب در حوزه کارون جنوبي ” تهيه و جهت استحضار مهندس شمسايي به دفتر ايشان ارسال گرديد.اين گزارش شامل فعاليت هاي تعميراتي ، بهره برداري ، محدوديت هاي و مشکلات موجود و نيز پيشنهاداتي بر مبناي تحليل داده ها و همچنين تجربيات حاصل از اين سه مرحله رها سازي بوده که اميد است جهت بهبود عملکرد در سنوات آينده مورد استفاده قرار گيرد.

ايشان اظهار داشت ، مهندس شمسايي ضمن ملاحظه دقيق گزارش ،مراتب قدرداني خود را از مجموعه شرکت کرخه و شاوور جهت اقدامات انجام شده و نيز تلاش هاي شبانه روزي پرسنل حوزه کارون جنوبي در گرماي طاقت فرساي تابستان ، به اين شرکت ابلاغ نمودند.

تقدیر مهندس شمسایی از پرسنل کرخه و شاوور