شرکت بهره برداری از

پایش کیفی آب در رودخانه های کارون و بهمنشیر توسط مسئولین شرکت آبیاری کرخه و شاوور

مسئولین شرکت آبیاری کرخه و شاوور آب رودخانه های کارون و بهمنشیر را از لحاظ کیفی پایش و اندازه گیری نمودند .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور ،”یعقوب کرمی” مدیرعامل شرکت گفت ،با توجه به رها سازی مقدار قابل توجهی آب از سد های بالادست در رودخانه کارون و به منظور مدیریت بهینه و استفاده از این منبع آبی جهت آبیاری نخیلات آبادان و خرمشهر ،ضمن پیگیری های مکرر “مهندس شمسایی” مدیرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان و به دستور ایشان شرکت کرخه و شاوور مکلف گردید به منظور کنترل و مدیریت برنامه آبرسانی به نخیلات ،نسبت به پایش کیفی و کنترل Ec آب رودخانه کارون در بازه بیش از چهل کیلومتری در حدفاصل دارخوین تا ایستگاه پمپاژ مارد و نیز در رودخانه بهمنشیر در بازه بیش از چهل و پنج کیلومتری حدفاصل سرریز بهمنشیر تا ایستگاه پمپاژ طره بخاخ در نقاط بحرانی اقدام نماید.در این راستا طی یک برنامه ضربتی در دو گروه متشکل از مدیرعامل ،معاونین و مدیران شرکت عملیات انجام و اطلاعات مورد نیاز برداشت گردید.
وی افزود، با پیگیری مجدانه مجموعه سازمان آب و برق خوزستان و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش شرکت کرخه و شاوور در حوزه کارون جنوبی،طی چند روز اخیر عملیات آبرسانی به نخیلات خرمشهر به پایان رسیده و آبرسانی به نخیلات شهرستان آبادان نیز در روزهای آتی به پایان خواهد رسید.

پایش کیفی آب در رودخانه های کارون و بهمنشیر توسط مسئولین شرکت آبیاری کرخه و شاوور