شرکت بهره برداری از

معاونت تعمیرات و نگهداری

حوزه معاونت تعميرات ونگهداري با دارا بودن سه بخش امورتعميرات نگهداري برقي و مكانيكي ،امور تعميرات و نگهداري ابنيه و اداره تامين ماشين آلات ، فرآيند نياز سنجي ، برنامه ريزي ، كنترل و نظارت كيفي و كمي بر عمليات اجرايي پيماني و اماني را با هدف دستيابي به حداكثر سطح آماده بكاري تجهيزات ،تاسيسات و سازه هاي فني مديريت نموده وبه انجام مي رساند. بخشی از فعالیت های این معاونت عبارت است از :

 • نياز سنجي و تدوين برنامه پيش بيني عمليات سرويس ،تعميرات و نگهداري تجهيزات ، تاسيسات و سازه هاي فني شامل شرح كارها وخدمات فني پيماني و اماني مورد نياز
 • هماهنگي با كارفرما و مشاور جهت تعيين سقف اعتبارات ساليانه تعميرات و نگهداري
 • پيگيري و هماهنگي با مشاور و كارفرما جهت تصويب برنامه عملياتي تدوين شده
 • پيگيري جهت انجام فرآيند اجراي عمليات تعميرات و نگهداري از طريق پيماني واماني
 • كنترل نظارت كيفي و كمي بر عملكرد بر پيمانكاران وفعاليت هاي اماني ، بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت ها
 • تدوين صورت وضعيت هاي قراردادهاي تعميرات ونكهداري با سازمان آب وبرق خوزستان وپيگيري تحقق اعتبارت تعيين شده
 • بازديد ميداني دوره اي ومستمر از تاسيسات و سازهها و كنترل وضعيت آماده بكاري
 • مشاركت در تحويل وتحول شبكه هاي جديدالاحداث شامل تدوين گزارشات فني برقي ، مكانيكي وسازه اي
 • پيگيري و تدوين شرح خدمات تعميرات و نگهداري موافقتنامه و قراردادهاي سرمايه اي و بهره برداري آزمايشي از شبكه هاي آبياري
 • نياز سنجي و بررسي فني فرآيند تهيه وتامين قطعات ، ابزار و وسايل و….. مرتبط با تعميرات ونگهداري
 • برنامه ريزي وكنترل عملكرد ماشين آلات سنگين در اختيار شركت
 • نظارت كيفي و كمي بر تعميرات وبازسازي ساختمانهاي ستادي و پشتيباني
آخرین خبر های معاونت تعمیرات و نگهداری

لایروبی کانال D ,H و قسمتی از کانال MR شبکه حمیدیه واقع در حوزه کرخه جنوبی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور انجام شد .

رئیس اداره  تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، از لایروبی کانال H , D و قسمتی از کانال MR  حوزه کرخه جنوبی آن شرکت خبر داد .

لایروبی کانال kc4 شبکه قدس حوزه کرخه جنوبی در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، از لایروبی کانالkc4   شبکه قدس آن شرکت خبر داد ؛

تعمیر و بازسازی فلوم کانال K1 شبکه کوثر ، حوزه مرکزی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

احمد طیبی اصل “رئیس اداره تعمیرات ابنیه شرکت آبیاری کرخه و شاوور” از تعمیر و  بازسازی فلوم کانال K1  و لاینینگ قسمتی از این کانال در شبکه کوثر حوزه مرکزی شرکت خبر داد ؛

رفع شکستگی دایک مخزن شماره یک هورالعظیم

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از رفع شکستگی های سوم و چهارم دایک مرزی مخزن یک تالاب هورالعظیم خبر داد ؛ به گزارش روابط عمومی شرکت بهره براری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعودصادقی” با اشاره به شکستگی دایک مخزن شماره یک هورالعظیم ، از تلاش […]

استابلاگ کانال شهید چمران ، ۱۲ ساعته ساخته شد

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از ساخت ۱۲ ساعته استابلاگ کانال شهید چمران خبر داد .