شرکت بهره برداری از

معاونت تعمیرات و نگهداری

حوزه معاونت تعميرات ونگهداري با دارا بودن سه بخش امورتعميرات نگهداري برقي و مكانيكي ،امور تعميرات و نگهداري ابنيه و اداره تامين ماشين آلات ، فرآيند نياز سنجي ، برنامه ريزي ، كنترل و نظارت كيفي و كمي بر عمليات اجرايي پيماني و اماني را با هدف دستيابي به حداكثر سطح آماده بكاري تجهيزات ،تاسيسات و سازه هاي فني مديريت نموده وبه انجام مي رساند. بخشی از فعالیت های این معاونت عبارت است از :

 • نياز سنجي و تدوين برنامه پيش بيني عمليات سرويس ،تعميرات و نگهداري تجهيزات ، تاسيسات و سازه هاي فني شامل شرح كارها وخدمات فني پيماني و اماني مورد نياز
 • هماهنگي با كارفرما و مشاور جهت تعيين سقف اعتبارات ساليانه تعميرات و نگهداري
 • پيگيري و هماهنگي با مشاور و كارفرما جهت تصويب برنامه عملياتي تدوين شده
 • پيگيري جهت انجام فرآيند اجراي عمليات تعميرات و نگهداري از طريق پيماني واماني
 • كنترل نظارت كيفي و كمي بر عملكرد بر پيمانكاران وفعاليت هاي اماني ، بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت ها
 • تدوين صورت وضعيت هاي قراردادهاي تعميرات ونكهداري با سازمان آب وبرق خوزستان وپيگيري تحقق اعتبارت تعيين شده
 • بازديد ميداني دوره اي ومستمر از تاسيسات و سازهها و كنترل وضعيت آماده بكاري
 • مشاركت در تحويل وتحول شبكه هاي جديدالاحداث شامل تدوين گزارشات فني برقي ، مكانيكي وسازه اي
 • پيگيري و تدوين شرح خدمات تعميرات و نگهداري موافقتنامه و قراردادهاي سرمايه اي و بهره برداري آزمايشي از شبكه هاي آبياري
 • نياز سنجي و بررسي فني فرآيند تهيه وتامين قطعات ، ابزار و وسايل و….. مرتبط با تعميرات ونگهداري
 • برنامه ريزي وكنترل عملكرد ماشين آلات سنگين در اختيار شركت
 • نظارت كيفي و كمي بر تعميرات وبازسازي ساختمانهاي ستادي و پشتيباني
آخرین خبر های معاونت تعمیرات و نگهداری

استابلاگ کانال شهید چمران ، ۱۲ ساعته ساخته شد

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از ساخت ۱۲ ساعته استابلاگ کانال شهید چمران خبر داد .

پایان عملیات ترمیم دایک مرزی ( خاکریز مرزی ) هورالعظیم و مهار خروج آب به سمت بخش عراقی تالاب

عملیات ترمیم دایک مرزی ( خاکریز مرزی ) هورالعظیم و مهار خروج آب به سمت بخش عراقی تالاب با تلاش شبانه روزی مجموعه شرکت آبیاری کرخه و شاوور به پایان رسید .

پایان عملیات ترمیم لاینینگ کانال چمران در مناطق تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور

عمليات ترميم لاينينگ ديواره کانال چمران به طول ۳۳ متر با تلاش پرسنل واحد تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به پایان رسید .