شرکت بهره برداری از

شرکت آبیاری کرخه و شاوور

مسعود صادقی

مسعود صادقی میانرودی (مدیر عامل)

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور  با بکارگیری پشتوانه علمی پرسنل خود ، در جهت اهداف بلند سازمان آب و برق استان خوزستان و ارائه خدمت به جامعه شهید پرور استان خوزستان ، گام خواهد داشت.

بازدید مسعود صادقی مدیر عامل شرکت کرخه و شاوور

بازديد مدير عامل شرکت ( دکتر مسعود صادقي ) و هيئت همراه از دايک مرزي

بازدید استاندار خوزستان از مارد

بازدید استاندار و نمایندگان محترم استان از ایستگاه پمپاژ مارد

تعمیرات مارد پمپ

طرح ضربتی آبرسانی به شبکه حوزه آبادان و خرمشهر

دایک مرزی تعمیرات

عملیات ترمیم دایک مرزی