شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


عمليات نصب اشل در مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم انجام شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت با بيان اينکه داشتن تراز سطح آب در موقعيت‌ها و مجاري مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم به منظور رصد وکنترل آب ورودي و مديريت کلان بيلان آب در مخازن مذکور، ضروري و تعيين کننده مي‌باشداظهارداشت: به همين منظور عمليات نصب اشل و کاليبره کردن آن‌ها توسط عوامل اجرايي شرکت به انجام رسيد.

وي افزود: با نصب اشل‌هاي مورد نظر، کنترل، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در خصوص عمليات بهره‌برداري و نگهداري، ساماندهي شده و تحليل و تفسير شرايط بيلان آب در مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم، علمي و تخصصي‌تر خواهد شد. 


 

 

با تلاش پرسنل گروه تعميرات حوزه کرخه‌جنوبي بيل مکانيکي بوم بلندpc220  تعمير و مجددا به کار گرفته شد. 

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت  با اعلام اين خبر افزود: اين عمليات که شامل دمونتاژ کامل استيک و بوم بيل مکانيکي، جوشکاري با صفحات آلياژي سيکا به قطر 8 ميليمتر و مونتاژ دوباره استيک و بوم بيل مکانيکي بوده است با استفاده از توان فني و تجهيزاتي شرکت ظرف مدت سه روز صورت پذيرفت.

شايان ذکر است که واگذاري عمليات صدرالذکر به کارگاه‌هاي خارج از مجموعه هزينه زيادي به شرکت تحميل مي‌نمود که با تلاش و جديت گروه تعميرات حوزه کرخه‌جنوبي در انجام اين هزينه صرفه‌جويي گرديد.


 

 

 

 

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت از تالاب "هورالعظيم" بازديد کرد. در اين بازديد جمعي از معاونين و مديران شرکت نيز حضور داشتند.