شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


در يک فضاي بسيار صميمي و در اجتماعي از کليه پرسنل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، اردوي يک روزه آموزشي، تفريحي با عنوان سمينار روانشناسي صنعتي و خانواده و با حضور تمام وقت مديرعامل شرکت در محل اردوگاه آموزش و پرورش واقع در نزديکي شهر حميديه که مجموعه اي متشکل از فضاي سبز، ميادين ورزشي و ساختمانهاي اجتماعات و پذيرايي است،  برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور مهندس شاهين کوه بزن  در اين اردوي يک روزه ضمن تبريک سال نو به کارکنان شرکت، ابراز اميدواري کرد که در سال جديد خاطرات خوش و موفقيت هاي بزرگي در زندگي آنان به ثبت برسد. 

کارکنان شرکت در اين اردوي يک روزه طي دو سمينار جداگانه آموزشي، اصول و فنون مذاکره وبرخي نکات مهم روانشناسي خانواده را در دو سرفصل روانشناسي صنعتي و خانواده فرا گرفتند. 

در زمان حدفاصل اين همايش ها مسابقات ورزشي، پذيرايي در فضاي آزاد و صرف نهار و اداي نماز جماعت با حضور کليه پرسنل شرکت صورت پذيرفت.

برگزاري مسابقات ورزشي با اعطاي جايزه به نفرات برتر زمينه شادي عمومي و افزايش جمعيت در ميان شرکت کنندگان و مشوقان شد.

در طي اين همايش با هدف تکريم از بازنشستگان، ضمن اداي احترام عمومي کارکنان و خصوصي مديرعامل، هدايايي به رسم يادبود تقديم عزيزان گرديد.

اين اردوي يک روزه که از ابتداي صبح تا عصر برگزار گرديد، مي تواند موجب هم افزايي و تعامل بيشتر و بهتر مجموعه گردد. عالي ترين مقام دولتي شهرستان هويزه، جناب فرماندار و مدير محترم جهاد کشاورزي شهرستان هويزه با ارسال لوح سپاس از تلاش هاي مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور در تامين آب کشت هاي سال زراعي 95-94 قدرداني کردند.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، در اين لوح سپاس که به امضاي"سعيدي نيا" فرماندار و " غانمي" مدير جهاد کشاورزي شهرستان هويزه رسيده از تلاش هاي مهندس " شاهين کوه بزن" مديرعامل و کارکنان شرکت آبياري کرخه و شاوور، به ويژه مدير و کارکنان حوزه کرخه جنوبي در تامين آب کشت هاي سال زراعي 95-94 قدرداني شده است.

وسعت اراضي کشاورزي که از طريق آبراهه کرخه نور تامين آب مي شوند22000 هکتار مي باشد که از اين مقدار، 14000 هکتار در محدوده شهرستان هويزه قرار دارد. واقع شدن اين اراضي در انتهاي   آبراهه هاي موجود موجب ايجاد کمبود در تامين مي شد. با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در کشت زمستانه سال زراعي 95-94، تامين آب اين اراضي نسبت به سال هاي گذشته به نحو مطلوبي صورت گرفته است. که پس از مفتخر شدن به تاييدات عموم مردم محترم در قالب نامه و اطلاعيه، اينک به تاييد مسئولين محترم شهرستان نيز رسيده است.

 

 

رئيس شوراي اسلامي روستاي سيد حمادي از توابع شهرستان شوش، بخش شاوور با ارسال نامه اي از زحمات بي شائبه مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، مدير و کارکنان حوزه کرخه مرکزي جهت ارتقاء آبرساني به زمين هاي روستا و تنظيم شبکه ي آب آن  قدرداني کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، در اين نامه که به امضاي " هليل بنداوي" رئيس شوراي اسلامي روستاي سيد حمادي از توابع شهرستان شوش، بخش شاوور رسيده اززحمات بي شائبه مهندس "شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت، مدير و کارکنان حوزه کرخه مرکزي جهت ارتقاء آبرساني به زمين هاي روستا و تنظيم شبکه ي آب آن، قدرداني شده است.

متن نامه به شرح ذيل مي باشد:

رياست محترم شبکه آبياري کرخه و شاوور

 سلام عليکم

احتراما بدينوسيله از جنابعالي به خاطر زحمات بي شائبه جهت ارتقاء آبرساني به زمين هاي اين روستا و همچنين تنظيم شبکه ي آب اين روستا تقدير و تشکر مي نمايند.

 

هليل بنداوي           

رئيس شوراي اسلامي روستاي سيد حمادي
آخرین اخبار