شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


پاسخ و تشکرآقای مهندس شاهین کوه بزن مدیرعامل شرکت ، به پیام تبریک مدیران و ادارات: باسلام و احترام ، از اینکه مشمول محبت و تاییدات آن همکار محترم و مدیر بزرگوار از طریق ارسال پیام تبریک و خوش آمد واقع شده ایم بسیار خرسند و سپاسگزاریم ضمن تقدیم مراتب امتنان آرزومند است که تجلی این روحیه محبت و مودت منجر به قرابت و ارتقاء سطح کیفی و کمی ارتباط ها بین دو مجموعه ، با هدف تحقق تعالی سازمانها گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، ضمن قدردانی از همکاران بازنشسته و ادای احترام مضاعف ، کلیه مطالبات این عزیزان پرداخت گردید.
بر این اساس ، مدیرعامل شرکت تصریح نمودند ؛ اکنون که این عزیزان به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند شایسته است یکبار دیگر از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند آنها در طول مدت خدمت قدردانی نموده و توفیق روز افزون این عزیزان و خانواده گرانقدرشان را از درگاه احدیت خواستار است.

روابط عمومی شرکت کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، طبق تأکیدهای مهندس کوه بزن مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور مقرر گردید به منظور افزایش هماهنگی و وحدت رویه مدیران شبکه ها بصورت هفتگی با مسئولین محلی و منطقه ای ملاقات داشته باشند در این خصوص در مورخ 93/9/18 آقای مهندس بازشوشتری مدیر شبکه شاوور دیداری با آقایان مهندس نیسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز و مهندس دارمی ویسی معاونت جهاد کشاورزی شهرستان شوش داشته و نکات مشترک و نیازمند تعامل را مرور نمودند .
همچنین در دیداری که در همین تاریخ با بخشدار محترم شاوور جناب آقای مهندس پورعاطف داشتند نیز تشریک مساعی بخشداری در خصوص هماهنگ نمودن کشاورزان با قوانین و مسئولیتهای مترتب بر آن را مطالبه نمودند و در این خصوص قولهای مساعد از سوی طرفین اعلام گردید .
در پایان برای این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی از خداوند منان خواستاریم .

روابط عمومی شرکت کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مراسم معارفه جناب آقای علی شعبانی به عنوان معاونت مالی و پشتیبانی و تودیع جناب آقای پرویز کرم زاده در تاریخ 93/9/23 ساعت 12:30 ظهر  در دفتر مدیرعامل و با حضور معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید . در پایان این مراسم به منظور قدردانی از خدمات آقای پرویز کرم زاده لوح تقدیر همراه با هدیه از طرف مدیرعامل شرکت به ایشان اهداء گردید .