شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


به منظور جلوگيري از تخريب جاده سرويس و بدنه کانال‌ها، کنترل بهتر توزيع آب، جلوگيري از برداشت‌هاي غير مجاز آب و تأمين آب اراضي پايين دست در حوزه دشت آزادگان، تعداد 20 رشته سيفون غير مجازجمع آوري شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور،مهندس "شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت بهره‌برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور با اعلام خبر فوق افزود: پس از شناسايي سيفون‌هاي غيرمجاز منصوب در کانال‌ها، دفتر حقوقي شرکت طبق هماهنگي‌هاي قانوني صورت گرفته با مراجع قضايي و انتظامي شهرستان دشت آزادگان و با همکاری عوامل بهره برداری و حراست حوزه کرخه جنوبی اقدام به جمع آوري آنها کرد. 

 
براي نخستين بار در شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، گسترش کشت شلتوک در شبکه کرخه جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي رصد شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور،مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور اظهارداشت: اولين گزارش دورسنجي در سطح شرکت هاي بهره برداري از شبکه هاي آبياري استان خوزستان با بهره گيري از تصاوير ماهواره اي لندست8، تهيه و تدوين شد.

مهندس "شاهين کوه بزن" افزود: اين گزارش براي کشت تابستانه 1395، جهت برآورد ميزان سطوح اراضي آبگيري شده کشت شلتوک و حوضچه هاي پرورش ماهي در سطح حوزه کرخه جنوبي صورت گرفته است.

ايشان ادامه داد: استفاده از تصاوير ماهواره اي جزء اهداف اصلي شرکت و در راستاي توسعه پايدار بوده که به همت متخصصين مجموعه، استفاده از فناوري سنجش از دور در سطح شرکت بومي سازي شده است.

مهندس کوه بزن اظهار داشت: اهميت اين موضوع، ارائه آمار لحظه اي و مدون در جهت اخذ تصميمات مديريتي با صرف حداقل زمان و هزينه با توجه به محدوديت طراحي شبکه هاي آبياري، ظرفيت کانال ها و محدوديت منابع آبي مي باشد.به گونه‌اي که با استفاده از تصاوير ماهواره لندست، متخصصانGIS شرکت اين امکان را دارند که هرهفته گزارش خود را به صورت تفکيکي براي هر منطقه با ارائه آمار ميزان مساحت و تعداد قطعه زمين مورد کشت به روز رساني نموده و در اختيار مديريت شرکت قرار دهند. وي ابراز اميدواري کرد استفاده از فناوري سنجش از دور در سطح مديريت شبکه‌هاي آبياري با توجه به كم هزينه بودن، کسب نتايج مطلوب و قابليت عملياتي بودن، گام بلندي در جهت تحقق و عينيت بخشي به شعار " اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" به عنوان بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب باشد.