شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


به منظور بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش و در راستای تامین آب مطمئن و پایدار و نیز دفع کامل زه آب حاصله ، این شرکت طی برنامه ریزی و زمان بندی مشخص درچهارماهه اول سال1394، بالغ بر 41 کیلومتر از کانال ها و زهکش های شبکه های کرخه جنوبی و شاوور را به میزان  69000   مترمکعب لایروبی نموده است.

به منظور دانلود گزارش کامل این عملیات اینجا کلیک کنید


براساس تصمیم مدیرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل محترم شرکت آبیاری کرخه و شاوور و در چارچوب انجام خدمات تخصصی بهره برداری و نگهداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان ، این شبکه با وسعتی قریب به 32،300 هکتار و بالغ بر 40 ایستگاه پمپاژ آبیاری و زهکشی در بهار سال 1394 به حوزه شبکه های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور الحاق گردید .

شبکه آبیاری آبادان شامل تأسیسات مارد ، طره بخاخ و جزیره مینو می باشد که تا پیش از این در حوزه عملیات شرکت انتقال آب جنوب شرق قرار داشت . 

با الحاق این شبکه به حوزه شبکه های آبیاری کرخه و شاوور وسعت کل شبکه های تحت پوشش بالغ بر 164،000 هکتار خواهد شد .
شوراهای اسلامی روستاهای سید حسن و سید جاسم و حسین فرخی به نمایندگی از کشاورزان این روستاها طی نامه ای جداگانه از آقای مهندس شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و آقای مهندس کوه بزن مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور تشکر و قدردانی نمودند .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کرخه و شاوور در این نامه آمده است که با وجود محدودیت منابع آبی با تلاش بی وقفه این عزیزان و نوبت بندی مناسب آب اراضی پایین دست نهر لشکرآباد تأمین گردید ، که این امر باعث خوشحالی کشاورزان شده است .