شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


نخستين جلسه هم انديشي کميته برنامه ريزي و بهبود شرکت آبياري کرخه و شاوورجهت برنامه ريزي استراتژيک و بلندمدت شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، نخستين جلسه هم انديشي کميته برنامه ريزي و بهبود شرکت با حضور مهندس" شاهين کوه بزن" مديرعامل، مديران و مسئولين شرکت در تاريخ  1394/02/27 در محل دفتر مديرعامل برگزار شد. در اين جلسه مديرعامل با ذکر اهداف تشکيل آن به تعريف برنامه ريزي و مولفه هاي زيربنايي آن  پرداخت. در ادامه مهندس"شاهين کوه بزن" ضمن بيان مباني برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي بلندمدت نياز شرکت به اين مقوله را متذکر و آموزه هاي مورد نياز براي آغاز اين فعاليت را تشريح نمودند. در پايان ايشان از حاضرين خواستند در خصوص عوامل محيطي موثربر فعاليت شرکت مانند عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيکي مطالعه و ارائه نظر نمايند تا در جلسه آينده نسبت به آغاز تدوين برنامه ريزي استراتژيک شرکت اقدام گردد.

 


رئيس نظام صنفي کشاورزي شهرستان حميديه، قائم مقام هيئت مديره استان، رئيس بنياد ملي گندم کاران استان و رئيس مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور با ارسال تقديرنامه از خدمات ارزنده وتلاش مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، درراستاي خدمت به جامعه کشاورزان و اعتلاي بخش کشاورزي، تقدير و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، در اين تقديرنامه که به امضاي "سيدمحمدهاشمي" رئيس مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور رسيده از خدمات ارزنده و تلاش هاي مهندس "شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت، درراستاي خدمت به جامعه کشاورزان واعتلاي بخش کشاورزي، قدرداني شده است.

متن تقديرنامه به شرح ذيل مي باشد:

جناب آقاي دکتر شاهين کوه بزن

سلام عليکم

توفيق خدمت خالصانه از مواهبي است که خداوند تبارک و تعالي به بندگان خاص خود مرحمت 

مي فرمايد خاصه که اين توفيق و موهبت با گام هاي استوار در راستاي کاهش مشکلات و ارتقاء سطح زندگي کشاورزان و توليدکنندگان باشد.

بدينوسيله به پاس خدمات ارزنده و تلاش جنابعالي در راستاي خدمت به جامعه کشاورزان و اعتلاي بخش کشاورزي تقدير و تشکر مي نمايم.اميد است در سايه الطاف الهي و درايت و پشتکار مستمر خويش مشمول توفيقات روز افزون باشيد.

 

 سيدمحمدهاشمي        

رئيس نظام صنفي کشاورزي شهرستان حميديه،قائم مقام هيئت مديره استان      

رئيس بنياد ملي گندم کاران استان و رئيس مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور     

 به لطف و عنايت پروردگار، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در سال 1394 با هدف کسب رضايت مردم و کشاورزان منطقه، در کنار رضايت پروردگار متعال، موفق گردید که از سوي مردم و مسئولين محترم، مستحق دريافت تقدير هاي شفاهي فراوان و همچنین تعداد 23 مورد تقدير مکتوب شود.