شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


طي حکمي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، "فرهاد اسمعیل زاده فریدنی"، بعنوان رییس اداره بهره برداری از سد حمیدیه شرکت منصوب شد 


مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از تلاش های صورت گرفته در حوزه کارون جنوبی تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، جلسه تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته همکاران حوزه کارون جنوبی شرکت در انجام بهینه تعمیرات و نگهداری تاسیسات، با حضور مهندس" شاهين کوه بزن" مديرعامل، مدير حوزه ، مدیر حراست و تعدادی از همکاران پرتلاش این حوزه در محل دفتر مديرعامل برگزار شد.

در اين جلسه مدير عامل شرکت از تلاش های بی وقفه، مستمر و پویای همکاران این حوزه با وجود کمبودها و مشکلات موجود، به ویژه نوآوری های انجام گرفته در انجام کارها از جمله تعمیر اساسی 40 دستگاه کلید هوایی زیمنس و همچنین  انجام تست صحت و سلامت ترانسفورماتور ولتاژ 33 کیلو ولت که برای نخستین بار در شرکت کرخه و شاوور صورت گرفته و برون سپاری انجام آنها از این پس خاتمه یافته تشکر و قدردانی نمودند. بعلاوه ایشان از برنامه ریزی و فعالیتهای انجام شده و در حال انجام کاری در این حوزه ابراز رضایت کردند.   

در ادامه جلسه، گزارش تصویری از کارهای انجام شده، در حال انجام و همچنین برنامه های بعدی تعمیرات و نگهداری تاسیسات در این حوزه توسط مهندس" احمد امینی مقدم" کارشناس حوزه و مهندس "شهاب محمودی" مدیرحوزه  کارون جنوبی ارائه گردید. 

در پایان این جلسه اهدا لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به مدیر و  همکاران منتخب این حوزه توسط مدیرعامل صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

نشست کارگروه‌هاي فناوريهای پژوهشي شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري ‌و ‌زهکشي کرخه‌ و ‌شاوور، اساتيد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و نماينده دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان آب و برق خوزستان به ميزباني شرکت آبياري کرخه‌ و ‌شاوور برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومي شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، نشست مشترک کارگروه هاي فناوري هاي پژوهشي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، اساتيد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و نماينده دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان آب و برق با حضور مدير عامل، کارشناسان منتخب شرکت کرخه و شاوور و اساتيد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مرتبط با هر فناوري برگزار شد.

 به منظور افزايش بازدهی، اين جلسات بطور جداگانه و در چهار کارگروه فناوريهای موضوع پژوهش شامل اطلاعات و ارتباطات، هيدرولوژي و منابع آب، آبياري و سدها برگزار گرديد. در هر يک از اين جلسات بحث و گفتگو و هم نظري بين اعضای کارگروه های فناوري های شرکت کرخه و شاوور و اساتيد دانشگاه خرمشهر براي ارائه پيشنهادهاي بهينه تر پژوهشي مورد نياز شرکت از سوي اساتيد دانشگاه مورد توجه بيشتري قرار داشت.