شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


مديرعامل شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "ياسين دامک"، رئيس گروه نظارت بر تعميرات، تاسيسات و ماشين‌آلات شرکت را مورد تقدير قرار داد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت به پاس عملکرد فني و اجرايي، حسن اخلاق، پرهيز از حاشيه و مسئوليت‌پذيري آقاي"ياسين دامک"، ايشان را با اهداي لوح مورد تقدير قرار داد. 

دراين لوح تقديرآمده است: تلاش‌هاي شما همکار محترم در عرصه‌هاي ميداني و دفتري از سوي اکثرهمکاران گرامي صحه‌گذاري شده و شما به عنوان الگوي مثبتي براي سايرهمکاران قابل تقدير و قدرشناسي هستيد. برخودواجب مي‌دانم که از عملکرد فني و اجرايي، حسن‌اخلاق، پرهيز از حاشيه و مسئوليت‌پذيري شما همکار محترم سپاسگزاري نمايد. ازخداوند منان سلامتي و بهروزي شما را خواستارم.


 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات تعمير دريچه شماره دو سد انحرافي شاوور در حوزه مرکزي انجام شد. 

به گزارش روابط عمومي شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن"مديرعامل شرکت  اظهارداشت: با توجه به اهميت تنظيم و کنترل جريان آب رودخانه شاوور در محل سد انحرافي شاوور، عمليات تعمير دريچه شماره دو سد پس از هماهنگي با دستگاه نظارت و کسب مجوز مربوطه در دستور کار قرار گرفت.  

 ايشان با بيان عمليات انجام شده بر روي دريچه شامل جداسازي بيرينگ‌هاي معيوب جهت ريخته‌گري و ساخت قطعات جديد، تعويض سيم‌بکسل‌هاي دريچه و نيز رفع گرفتگي و روانکاري آن گفت: تمامي فعاليت‌ها با استفاده از توان فني و تجهيزاتي شرکت انجام شده است.


 

 

پــايش و مانيتورينـگ مخـازن پنجگانه تالاب هـورالعظيم با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي در شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور انجام و گزارش فني آن تهيه و تدوين شد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن"مديرعامل شرکت با اعلام اين خبر افزود: گزارش حاضر جهت بررسي شرايط حاکم بر اکوسيستم مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم بر اساس تصاوير ماهواره Landsat8 و تصوير راداري ماهواره Sentinel1A تنظيم شده است. 

 ايشان اظهار داشت: شاخص‌ها و پارامترهاي مد نظر در اين گزارش شامل بررسي شرايط دماي سطح مخازن، برآورد شاخص استاندارد پوشش گياهي (NDVI)، برآورد مقادير تبخير و تعرق، پايش و مانيتورينگ شرايط آبگيري و ميزان درصد رشد پوشش‌هاي گياهي مخازن می‌باشد.

 وي در ادامه با بيان اينکه جهت بررسي‌هاي زميني نيز از اطلاعات ثبت شده دما و تشتک تبخير واقع در ايستگاه تبخيرسنجي حميديه بهره گرفته شده است گفت: گزارش‌های بعدی در فواصل زماني معين و با هدف رصد و  بررسي شرايط حاکم بر اکوسيستم مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم تهيه خواهد شد.


 

 


آخرین اخبار